Coronavirus  :

Marts 2020.

På baggrund af den af WHO erklærede pandemi med Coronavirus, modtager vi mange spørgsmål og der kan forekomme ekstra ventetid ved vore telefoner. Vi visiterer syge patienter med mistænkt Corona-infektion telefonisk til relevant udredning og behandling, dvs. at man skal IKKE møde op i lægehuset.

Generelle spørgsmål om Coronavirus skal ikke føre til kontakt til os eller lægevagten, men skal i stedet stiles telefonisk til den nationale Corona-hotline (telefon nr. : 70200233), eller søges afklaret via hjemmesiden www.coronasmitte.dk

I forbindelse med Corona-epidemien vil vi søge at klare nogle af vore kontroller med Videokonsultationer.

Vores videokonsultationer afvikles over app-en “min læge”, som skal downloades til smartphone, fungerer både på Android og IPhone. (vær opmærksom på du i god tid inden videokonsultationen skal være logget ind med NemID). Der vil på tidspunktet for konsultationen via app-en, være adgang til et virtuelt venteværelse, hvor lægen/sygeplejersken logger på fra klinikken.
 Åbent for tilgang af ny patienter.

Vi åbner for tilgang fra den 1/10 – 2020