Holdning til beroligende og stærkt smertestillende medicin:

Vedr. stærk smertestillende medicin, beroligende medicin og sovemedicin kan receptudstedelse fremadrettet kun ske ved personligt fremmøde i klinikken, og lægen skal regelmæssigt vurdere behovet for ovennævnte medicin. Læs lovgivningen på området her:  https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/afhaengighedsskabende-laegemidler


Holdning til Cannabis.   Da der i øjeblikket ikke er tilstrækkelig dokumentation for behandling med cannabis udskrives dette ikke fra klinikken.