Tilbuddet om gratis HPV- vaccine til drenge, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller derefter, starter den 1. september 2019.

For drenge gælder det gratis tilbud til de, der er fyldt 12 år den 1. juli 2019 eller senere og indtil det fyldte 18 år.

Herudover træder der 1. februar 2020 et midlertidigt tilbud om gratis HPV- vaccination af følgende grupper af drenge og unge mænd:

Drenge født i perioden 2006 – 30. juni 2007.

Mænd som er tiltrukket af mænd, og som er fyldt 18 år 1. januar 2020 eller senere, men ikke fyldt 26 år før 1. januar 2020. Tilbuddet gælder således mænd, der er tiltrukket af mænd og er født i perioden 1. januar 1994 – 31. december 2003. Tilbuddet frafalder når personen fylder 26 år.

For begge grupper gælder det, at tilbuddet stopper 31. december 2021.

Se i øvrigt  informationssiden www.stophpv.dk