DER ER NU IGEN MULIGHED FOR PNEUMOKOKVACCINE.

Kontakt os venligst for en aftale


Der indføres d. 22/4-2020 gratis vaccination mod pneumokoksygdom til visse risikogrupper. Tilbuddet er gældende indtil 31/12-2020. Vaccination tilbydes til de patienter, som er i risikogruppe, og som ikke har fået vaccinationen indenfor de sidste seks år eller som ikke længere er dækket af antistoffer. Der skal bestilles tid til vaccinationen.
Risikogrupperne er:
1) Beboere på plejehjem
2) Personer, der er fyldt 65 år, og som har en kronisk sygdom som nævnt nedenfor efter en lægelig vurdering.
a) Personer med kroniske lungesygdomme.
b) Personer med hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk).
c) Personer med diabetes 1 eller 2 (sukkersyge).
d) Personer med kroniske leversygdomme.
e) Personer med kroniske nyresygdomme.
3) Personer, som har en kronisk lidelse efter en lægelig vurdering.
a) Personer med manglende eller dysfunktion af milten.
b) Personer med påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft.
c) Personer med medfødt eller erhvervet immundefekt.
d) Personer med liquorlækage.
e) Personer med tidligere invasiv pneumokoksygdom.
f) Personer med Cochlear implantation.
g) Personer med stamcelletransplantation.
h) Personer med organtransplantation.
4) Personer, der ikke er fyldt 18 år, og som har en kronisk sygdom efter en lægelig vurdering.
a) Personer med cyanotiske hjertesgydomme.
b) Personer med hjerteinsufficiens.
c) Personer som har gennemgået palliativ operation for hjertesygdom.
d) Personer med hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation.
e) Personer med kronisk lungelidelse (f. eks. cystisk fibrose).
f) Personer med hypodynamisk respirationsinsufficiens.
g) Personer med nefrotisk syndrom.
h) Personer med immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID.
5) Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokok sygdom.


Fra 15/6 – 2020 gælder tilbuddet også alle som er fyldt 65 år