Kompagniskabspraksis
Klinikken ejes af 3 læger: Mikael Astrup, Lise Kolby og Peter Barkholt og drives i såkaldt kompagniskab. Derudover arbejder læge Jannie Jacobsen fast i klinikken. Det betyder, at vi er fælles om vores patienter, men i praksis følges langt de fleste patienter af samme læge, hvilket er mest hensigtsmæssigt for alle parter. I ferier og ved kurser vil man blive tilbudt tid hos en af klinikkens øvrige læger, hvis den faste læge ikke er til stede.
Ferier:
Klinikken holder aldrig ferielukket. Lægerne og personalet holder ferie på skift, det vil derfor altid være muligt at blive tilset i huset, også i ferieperioder. Ferier annonceres under menupunktet “Aktuelt”