Kompagniskabspraksis
Klinikken ejes af de 3 faste læger: Mikael Astrup, Lise Kolby og Anne – Mette Lindvig og drives i såkaldt kompagniskab. Det betyder, at vi er fælles om vores patienter, men i praksis følges langt de fleste patienter af samme læge, hvilket er mest hensigtsmæssigt for alle parter. I ferier og ved kurser vil man blive tilbudt tid hos en af klinikkens øvrige læger, hvis den faste læge ikke er tilstede.
Ferier:
Klinikken holder aldrig ferielukket. Lægerne og personalet holder ferie på skift, det vil derfor altid være muligt at blive tilset i huset, også i ferieperioder.Ferier annonceres under menupunktet “Aktuelt”